Smarta val omkring hushållsmaskiner

Smarta val omkring hushållsmaskiner

Det är många faktorer i spel när man skall välja utrustning till sitt hem. Inte minst när det gäller elektronik, hushållsapparater och vitvaror. Funktionalitet i förhållande till användningsbehov och budget är något som de flesta konsumenter jämför. Men det finns även andra områden som kan vara värt att ta med i sina övervägningar, när man skall köpa nytt och gärna vill göra smarta val. Det handlar bl.a. om miljöpåverkan och långsiktig ekonomi.

Miljöpåverkan och driftsekonomi

Det är inte alla som känner till att det faktisk är mera miljövänligt att diska sin disk i en modern diskmaskin, jämfört med att diska för hand. Detta trots att dessa maskiner förbrukar el. Logiken ligger i att man förbrukar i genomsnitt 3 gånger mer vatten vid handdisk jämfört med moderna diskmaskiners diskprogram. Andra hushållsapparater som gör hushållningen bekvämare och mera effektiv, är som sådana primärt en belastning för miljön med sitt el-förbruk. Det är därför två goda anledningar att välja så energisnåla modeller som möjligt när man köper maskiner och apparater till hushållet. Det ena är alltså vår miljö, det andra är långsiktiga ekonomiska besparingar – ingen har väl något emot att minska sin el-räkning. Detsamma gäller kylskåp och vinkyl.

Vitvaror används flitigt

När det gäller vitvaror är det extra förnuftigt att alltid välja energieffektiva modeller. De använd som oftast flitigt och kylskåp & frys är av naturliga orsaker alltid igång. Som tur är, är alla vitvaror som säljs på den svenska marknaden märkta med en standardiserad och objektiv energimärkning. Skalan på märkningen går oftast från F-A+++ där A+++ är den bästa. De flesta moderna vitvaror finner man i spannet B-A+++, och man bör alltså gå efter dem med A+++ märkning. Vitvaror kan även vara smarta på andra sätt, som likaledes skonar miljö och driftsekonomi. Många moderna modeller av tvättmaskiner kommer med självdosering som en extra funktion. Det betyder att maskinen alltid tvättar med optimal dosering av tvättmedel. Att undgå risken för överdosering är dessutom skonsamt för kläderna.